Generalforsamling 2016

Del:
Vær med til at gøre status og vælge nye medlemmer til bestyrelsen i Kreds Fyn.

Nordatlantisk Hus

28. februar 2016. Kl. 11.00 (Brunch fra kl. 10.00)
Arrangør: Kreds Fyn
Pris: Gratis (men tilmelding nødvendig til brunch)

Sådan et år kan gå stærkt, men til generalforsamlingen stopper vi tiden et øjeblik og ser frem og tilbage.


Generalforsamling 2016 i Kreds Fyn afholdes søndag den 28. februar 2016 på Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1 klokken 11.00. Brunch inden da (kræver tilmelding) kl. 10.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen på kir@klysner.dk

Nye folk i bestyrelsen 
Der er selvfølgelig valg til kredsbestyrelsen, og der er mindst en ledig post i bestyrelsen, som skal besættes påny. Hvis du overvejer at stille op, er du velkommen til at kontakte Kir Klysner, formand for Kreds Fyn.

For to år siden gennemførte bestyrelsen for første gang en medlemsundersøgelse. Denne er gentaget i januar 2016 - og på generalforsamlingen fremlægger vi naturligvis resultatet.

Den fynske ærespris uddeles, hvis kredsbestyrelsen finder værdige kandidater. Send din indstilling senest den 8. februar 2016 kl. 12.00 til næstformand Silja Smith på mail sil@fyens.dk. Sidste år gik prisen til Tommy Byrne, journalist på Fyens Stiftstidende. Læs mere HER.

Husk: På generalforsamlingen vælges repræsentanter til fagligt forum den 17. og 18. april 2016. 

Tilmelding til generalforsamling: kun nødvendig, hvis du også vil deltage i brunchen - til kasserer Bodil Reimers på bodil.reimers@gmail.com